Opowiadania BDSM

Skrót BDSM, jest w rzeczywistości trzema, różnymi skrótami, a mianowicie:

  • BD – Bondage & Discipline, czyli „Związanie i Dyscyplina”
  • DS – Domination & Submission, czyli „Dominacja i Uległość”
  • SM – Sadism & Masochism, czyli „Sadyzm i Masochizm”

Obejmuje to bardzo szeroki zakres czynności stosowanych podczas seksu i nie tylko. W opowiadaniach z tej kategorii bardzo często można zatem znaleźć takie praktyki, jak tortury (zarówno fizyczne, jak i psychiczne), zadawanie bólu (na przykład poprzez seks analny), upokorzenie, wiązanie, traktowanie uległej strony, jak zabawki, która służy wyłącznie do spełniania fantazji strony dominującej i wiele, wiele innych.

Warto jednak dodać, że wszystko to odbywa się za zgodą osoby uległej, która również czerpie z tego przyjemność, ponieważ na przykład, podnieca ją fakt, że sprawia komuś przyjemność.

Opowiadania BDSM – Dla kogo są przeznaczone?

Jak łatwo wywnioskować z powyższego tekstu, Opowiadania Erotyczne BDSM należą raczej do tych ostrzejszych i są przeznaczone dla osób, które pragną intensywniejszych doznań.

Opowiadania Erotyczne w tej kategorii nie tyczą się wyłącznie BDSM, ale całego, szerokiego spektrum dominacji, która nie zawsze odbywa się za zgodą osoby uległej – zamieszczamy tu również wszelkie historie, w których tematem przewodnim jest gwałt, szantaż i inne, tego typu rzeczy.

W głównej mierze znajdziesz tu jednak opowiadania oparte o klasyczne BDSM, gdzie stosunek odbywa się za zgodą obojga partnerów.

Opowiadania Femdom

Nazwa Femdom, powstała z połączenia słów „Female” oraz „Domination”.

Jest odmianą BDSM, w której kobieta (często nazywaną Dominą) przejmuje rolę dominującą nad uległym mężczyzną, lub drugą kobietą. To dziedzina, która z biegiem czasu zdobywa coraz większą popularność, a lista stosowanych praktyk stale się poszerza. Na chwilę obecną, najpopularniejsze z nich, to na przykład:

  • Feminizacja
  • Dominacja Toaletowa
  • PetPlay
  • Cuckold

Bondage i Dyscyplina

Te dwie dziedziny najczęściej (choć nie zawsze) są ze sobą łączone. Bondage (skrępowanie) sam w sobie oznacza ograniczenie swobody ruchu uległego partnera / partnerki, która czerpie przyjemność z tego skrępowania – podnieca ją, kiedy osoba dominująca ma nad Nią kontrolę.

Dyscyplina z kolei oznacza przestrzeganie ustalonych wcześniej zasad, a także zadawanie kar, które mają na celu zwiększenie kontroli nad zachowaniem osoby uległej. Kary mogą być cielesne (jak chłosta, czy właśnie element Bondage – w tym przypadku często wiąże się partnera w niekomfortowej pozycji), lub przybierać formę psychicznego upokorzenia (jak publiczne biczowanie, czy Feminizacja w przypadku Femdom’u)

Dominacja i Uległość

Jest to relacja, w której jeden z partnerów poddaje się kontroli drugiego, czerpiąc z tego przyjemność. Dominacja i Uległość sama w sobie nie wymaga stosowania żadnych kar, tortur, ani zadawania bólu – często osoba uległa dobrowolnie podporządkowuje się czyjejś woli.

Dominacja może być jedynie formą urozmaicenia życia seksualnego, lecz może być również całym stylem życia i obejmować również czynności niezwiązane z seksem (częściej jest to jednak spotykane w relacji Femdom, w formie „Niewolnik 24/7″)

Sadyzm i Masochizm

Oznacza czerpanie przyjemności, lub podniecenia seksualnego na skutek zadawania bólu drugiej osobie, bądź w momencie, kiedy to druga osoba zadaje nam ból. Może to być zarówno mocny ból, spowodowany biczowaniem, jak i delikatny, na przykład przy gryzieniu w ucho. Prócz bólu fizycznego, tyczy się to również psychicznych aspektów, jak poniżenie, wyzwiska, czy degradacja.

Sadyzm w BDSM jest często stosowany w celu zwiększenia kontroli nad uległą osobą i uzyskania tym samym jeszcze większego podniecenia seksualnego.

Role partnerów w relacjach BDSM

Osoby praktykujące BDSM, dzielą się na poszczególne role, które obierają podczas sesji. W tym miejscu postaramy się krótko opisać każdą z nich.

TOP & Bottom – Dominująca i Uległa

Top określa osobę, która przejmuje kontrolę nad uległym partnerem, bądź partnerką. Jej zadaniem jest podporządkowanie sobie drugiej osoby (określanej jako „bottom”).
Przejęcie kontroli może się odbywać na różne sposoby: od dobrowolnej zgody na wykonywanie wszystkich poleceń, poprzez zadawanie bólu fizycznego, aż po psychiczne upokorzenie i degradację.
Cały element kontroli jest jednak tylko pozorny, ponieważ partnerzy ustalają przed sesją wszystkie jej warunki, a także tzw. „słowo bezpieczeństwa”, którego wypowiedzenie skutkuje natychmiastowym przerwaniem sesji.
Jako słowa bezpieczeństwa najczęściej używa się słowa, którego w normalnych warunkach nie wypowiada się podczas seksu – dzięki temu można wprowadzić do sesji element roleplay, w którym osoba uległa na przykład błaga o zakończenie tortur, mimo tego, że wcale nie chce, żeby się skończyły.

Switch

Switch określa osobę, która może odgrywać zarówno rolę dominującą, jak i uległą. Może to wynikać z preferencji danej osoby, która czerpie przejemność ze znajdowania się w obu tych rolach (niekoniecznie w czasie jednej sesji – w obrębie danej sesji bdsm, na ogół pozostaje się w danej roli od początku do końca).
Zdarza się również, że w relację wchodzą dwie osoby, które preferują rolę dominującą. W takim przypadku, aby obie mogły zostać zaspokojone, muszą się zamieniać rolami – wtedy każda ze stron obejmuje rolę uległą w celu zaspkojenia swojego partnera / partnerki, a nie siebie.

Dominacja poza sesjami

Czasem spotyka się relacje, w których dominacja wykracza poza sferę erotyczną i wchodzi w życie codzienne. Taką relację nazywamy „TPE” (Total Power Exchange) i dotyczy ona dominacji we wszystkich aspektach życia codziennego (z możliwością wyłączenia pewnych jego części, jak na przykład praca, czy kontakty z rodziną).
Często zdarza się, że dominujące kobiety znajdują sobie 'niewolników’, którzy pełnią rolę ich służących – sprzątają im w domu, gotują dla nich i wykonują cały szereg innych czynności, które mają na celu zapewnienie wygody dla swojej Pani.
Znacznie rzadziej spotyka się jednak uległe kobiety, które wchodzą w takie relacje.

Usługi Profesjonalne

Najczęściej dotyczą one kobiet (tzw. Domme, Dominatrix, czy Femdom). Są to kobiety, które oferują swoje usługi związane z BDSM, w zamian za pieniądze.
Często myli się je z prostytutkami, lecz w odróżnieniu od Nich, Dominy na ogół nie współżyją ze swoimi klientami.
Zakres dominacji jest zazwyczaj ustalany indywidualnie, przed sesją. Najczęściej są do kobiety, które mają spore doświadczenie w dominacji i jest ona ich pasją, dzięki czemu mają w ofercie naprawdę bardzo szeroki wachlarz usług oraz masę akcesoriów, potrzebnych do ich zrealizowania.
Zdarza się też, że dysponują nawet własnym lokalem, w pełni przystosowanym do odgrywania sesji BDSM i wyposażonym w odpowiedni do tego sprzęt.